Sections
You are here: Home Publications EHTEL Navigator Anniversary Navigator Feb 2009 - Swedish Edition

Anniversary Navigator Feb 2009 - Swedish Edition

E-hälsa bortom ”e” – EHTEL fyller tio år och ser framåt: "Genom utvecklingen av hälsoinformatiken har vi under det senaste årtiondet sett påtagliga förändringar i hur sjukvård bedrivs. eHälsa är idag en symbol för en modernisering av hälso- och sjukvården. Den stöder kvalitet i vården, patientens ställning, effektivitet och personalens arbetstillfredsställelse. Detta har inte hänt av sig självt, det handlar om en synergi mellan strategisk planering, politiskt engagemang och teknisk utveckling [..]"

Anniversary Navigator Feb 2009 - Swedish Edition

Navigator VII, Issue 1 (2009) Swedish Edition [frontpage]

EHTEL (the European Health Telematics Association) grundades 1999 och har sedan dess varit en integrerad del i detta skeende och har dessutom ofta haft rollen att stödja utvecklingsprocessen. Idag - utifrån att många olika parter deltar - så har EHTEL blivit en viktig plats för reflektion om var vi nu befinner oss och hur vi ska se på framtiden.

Download/Open: Navigator 2009(1) Swedish Edition "E-hälsa bortom "e" – EHTEL fyller tio år och ser framåt" [PDF]

Document Actions